Субота, 1 жовтня
Ми у соціальних мережах:
Групи управління
s
16 вересеня 2022

СУБ’ЄКТАМ НАСІННИЦТВА: ВІДВЕДЕННЯ НАСІННИЦЬКИХ ДІЛЯНОК ОЗИМИХ КУЛЬТУР

Відділ контролю в насінництві та розсадництві управління фітосанітарної безпеки звертає увагу суб’єктів насінництва, які планують виробництво та реалізацію насіння у 2023 році, на основні вимоги щодо відведення насінницьких посівів. 

Увагу слід звернути на наступне:

- сорт, що планується до виробництва, повинен бути занесений до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні (можливе розмноження сортів, включених до Переліку сортів рослин ОЕСР, до насіннєвих схем сертифікації яких приєдналася Україна, за умови подальшого вивезення насіння за межі України);

- наявність документів, що підтверджують право на використання сорту рослин (патент та/або свідоцтво про державну реєстрацію сорту рослин та/або ліцензійний договір про використання сорту рослин);

- наявність комплекту документів на насіння висіяне на запланованій для виробництва насіння площі, зокрема, сертифікатів, що засвідчують його сортові якості та посівні якості насіння та супровідного документа згідно з ДСТУ 4138-2002 «Насіння сільськогосподарських культур. Методи визначення якості» (Атестата на насіння, Свідоцтва на насіння, Свідоцтва на гібридне насіння);

- ділянка має бути придатною для виробництва насіння відповідної культури. Попередній посів на відповідному полі має бути сумісним з виробництвом насіння відповідної культури. Забезпечено відсутність засмічення посіву відповідної культури самосійними рослинами (наприклад, падалицею), що може стати джерелом погіршення сортових якостей насіння та поширення шкідливих організмів. Посіви мають бути чистими від бур’янів та якнайменше ураженими хворобами (особливо інфекційними) впродовж усієї вегетації рослин. Допустимі нормативи періодичності вирощування культури на одному і тому самому полі для озимих жита і ячменю – не менше ніж через один рік, для пшениці озимої – два роки (до культурних рослин, насіння яких важко відокремлюється від насіння основної культури озимих зернових (за очищення)), відносять: 

у пшениці – ячмінь, жито, тритикале;

 у ячмені – пшеницю, жито, тритикале; 

у житі – пшеницю, тритикале, ячмінь; 

у тритикале – пшеницю, жито, ячмінь);

- відстань між сусідніми посівами зернових культур повинна бути не менше відстані, ніж у наведеній нижче таблиці:

 

* Така відстань між посівами може бути меншою за наявності природних перешкод, які унеможливлюють небажане перезапилення культур. 

** З використанням ЦЧС / без використання ЦЧС.

Розмежування посівів культур, для яких просторова ізоляція не передбачена, має забезпечити недопустимість випадкового їх засмічення під час проведення технологічних операцій по догляду та збиранню врожаю. У межах однієї культури розмежування посівів має становити не менше 1 м між сортами та 0,5 м між генераціями одного сорту.

Під час вибору ділянок слід надавати перевагу площам, які знаходяться на кращих ґрунтах та розміщені по кращих попередниках, найменше уражених хворобами та шкідниками. На відведених площах повинні ретельно виконуватись заходи, передбачені технологією вирощування, включаючи своєчасне підживлення, боротьбу з бур’янами, хворобами та шкідниками. Виконання вище наведених вимог дасть змогу запобігти вибракуванню посівів під час проведення польового оцінювання та забезпечить отримання високих врожаїв якісного насіння.