П'ятниця, 31 березня
Ми у соціальних мережах:
Групи управління

Законодавство

Закон України «Про державну службу»

Постанова Кабінету Міністрів України  від 25 березня 2016 року №246  Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Закон України «Про очищення влади»

 Закон України «Про відпустки»

Закон України «Про звернення громадян»

Закон України «Про захист персональних даних»

Закон України «Про доступ до публічної інформації»

Закон України «Про військовий обов'язок і військову службу»

Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)»

Закон України «Про охорону праці»

Закон України «Про інформацію»

Закон України «Про державні нагороди України»

Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб»

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців»

Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях»

Кодекс законів про працю України

Порядок проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Постанова Кабінету Міністрів України «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»

Порядок призначення на посади державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон

Порядок обчислення стажу державної служби

Порядок надання державним службовцям додаткових оплачуваних відпусток

Постанова Кабінету Міністрів України «Питання присвоєння рангів державних службовців та співвідношення між рангами державних службовців і рангами посадових осіб місцевого самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями»

Порядок надання державним службовцям матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань

Порядок ведення та зберігання особових справ державних службовців