П'ятниця, 31 березня
Ми у соціальних мережах:
Групи управління

Зняття з обліку

З обліку машина знімається у зв'язку з її відчуженням  чи вибракуванням  протягом  семи  днів на підставі заяви власника або уповноваженої ним особи, до якої додаються: 

1.Документ, що посвідчує особу представника власника та його повноваження (у разі потреби).

2.Свідоцтво про реєстрацію машини.

3) рішення власника про зняття машини з обліку (для юридичної особи); 

4) копія  згоди  або  дозволу  на  зняття  машини  з   обліку відповідного   суб'єкта   управління   майном  (для  державних  та комунальних підприємств); 

5) письмова згода співвласників на зняття машини з обліку, що засвідчується в установленому порядку.

6) рішення        загальних        зборів        колективного сільськогосподарського  підприємства  про  зняття  машини з обліку.

7) засвідчене  в  установленому  порядку рішення власника або суду про ліквідацію юридичної особи (для зняття з обліку машини  у зв'язку з ліквідацією юридичної особи); 

8) висновок спеціаліста з проведення обстеження машини на відповідність ідентифікаційних номерів і супровідних документів на предмет фальсифікації.

9) інші документи у випадках, передбачених законодавством. 

У  разі  зняття  з  обліку машини у зв'язку з відчуженням номерний    знак    власник   здає   до   територіального   органу Держпродспоживслужби.  У  свідоцтві про реєстрацію машини робиться запис "Знято з обліку для реалізації". 

Для  транспортування  знятої  з  обліку машини територіальний орган  Держпродспоживслужби  видає  номерний знак "Транзит", строк дії  якого становить 30 діб. 

У  разі  зняття з обліку машини у зв'язку з вибракуванням номерний знак,  обліково-ідентифікаційна табличка і  реєстраційний документ здаються до територіального органу Держпродспоживслужби. 

Вибракування машини,    що    належить    юридичній    особі, підтверджується актом про списання, а машини, що належать фізичній особі, - її заявою.

Заява фізичної особи

Заява юридичної особи