Неділя, 4 червня
Ми у соціальних мережах:
Групи управління

Про сектор

Державне спостереження, нагляд та контроль з дотримання норм чинного законодавства у сфері формування, встановлення та застосування державних регульованих цін в області, здійснює Сектор контролю за регульованими цінами Головного управління Держпродспоживслужби в Волинській області.

Положення про Головне управління Держпродспоживслужбу в Волинській області, затверджено наказом Держпродспоживслужби , яким визначено повноваження Сектору, а саме:

• здійснювати державний нагляд (контроль) за дотриманням вимог формування, встановлення та застосування державних регульованих цін;

• здійснювати державний нагляд (контроль) за достовірністю інформації, зазначеної у документах про формування, встановлення та застосування державних регульованих цін;

• приймати рішення про застосування адміністративно-господарських санкцій за порушення вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін;

• надавати органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, суб’єктам господарювання обов’язкові до виконання приписи про усунення порушень вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін.

Відповідно до поставлених завдань, робота Сектору спрямована на здійснення державного нагляду (контролю) та спостереження у сфері ціноутворення до суб’єктів господарювання, діяльність яких регулюється нормами законодавства, що виникають у процесі формування, встановлення та застосування регульованих цін у різних сферах та галузях, зокрема:

1. Проведення планових та позапланових перевірок

- у галузі агропромислового комплексу та торгівлі продуктами харчування, щодо застосування цін суб’єктами господарювання з виробництва, оптової та роздрібної торгівлі, соціально-значущими продовольчими товарами, на дитяче харчування та продукцію громадського харчування, що реалізується в загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах;

- на фармацевтичному ринку – контроль за дотриманням запроваджених механізмів регулювання цін на лікарські засоби суб’єктами оптової та роздрібної торгівлі, у тому числі на ліки, що придбаваються за рахунок коштів бюджету;

- у сфері житло-комунальних послуг – контроль за встановленими тарифами для суб’єктів господарювання, які надають (виробляють) послуги з теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, вивезення, перероблення та захоронення побутових відходів, утримання будинків і споруд та прибудинкових територій за видами послуг;

- підприємств-монополістів, що здійснюють свою діяльність, зокрема, на ринку надання телекомунікаційних, поштових послуг, послуг з перевезень на залізничному, міських пасажирських видах транспорту, з продажу природного газу та електроенергії та численні платні послуги, які встановлюються уповноваженими органами державної влади, тощо.

2. У випадках, передбачених законодавством, надання висновків щодо економічного обґрунтування витрат під час формування цін (тарифів) на товари, роботи і послуги, щодо яких запроваджено державне регулювання цін (тарифів).

За результатами проведеної роботи, приймаються рішення про застосування адміністративно-господарських санкцій, надаються обов’язкові до виконання приписи органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, суб’єктам господарювання, про усунення порушень відповідно до вимог законодавства щодо державного регулювання цін. Посадові особи суб’єктів господарювання, за порушення вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін, притягуються до адміністративної відповідальності.

Законом України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» ст.2 передбачено «встановити до 31 грудня 2017 року( продовжено до 31 грудня 2018р) мораторій на проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

Поряд з тим ст. 3 Закону свідчить що, « до 31 грудня 2017 року позапланові заходи державного нагляду (контролю) здійснюються органами державного нагляду (контролю):

1) з підстави, передбаченої частиною другою цієї статті (за погодженням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну регуляторну політику, політику з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності та дерегуляції господарської діяльності (далі – Державна регуляторна служба);

2) за письмовою заявою суб’єкта господарювання до відповідного органу державного нагляду (контролю) про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням;

3) за рішенням суду;

4) у разі настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку, що було пов’язано з діяльністю суб’єкта господарювання.

Позаплановий захід державного нагляду (контролю) на підставі обґрунтованого звернення фізичної особи про порушення суб’єктом господарювання її законних прав проводиться органом державного нагляду (контролю) за погодженням Державної регуляторної служби».

До відома споживачів. При виникнення питань щодо правомірності формування, встановлення та застосування державних регульованих цін та тарифів, рекомендуємо звертатись до Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області за допомогою та роз’ясненнями.

Для отримання Держпродспоживслужбою погодження на проведення позапланового заходу Державною регуляторною службою, у зверненні необхідно обов’язково зазначити наступну інформацію:

- найменування суб’єкта господарювання – юридичної особи та/або його відокремленого підрозділу або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – підприємця, у відношенні якого подається звернення;

- місце провадження господарської діяльності суб’єктом господарювання, у відношенні якого подається звернення;

- місцезнаходження суб’єкта господарювання – юридичної особи та/або його відокремленого підрозділу, місце проживання фізичної особи – підприємця, у відношенні якого подається звернення;

- обґрунтувати суть питання щодо якого виникла потреба у поданні запиту;

- надати підтверджуючі документи, що засвідчують про застосовані ціни (тарифи), тобто чеки, квитанції, рахунки тощо.

Звернення подаються до Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області за адресою:43006, м. Луцьк, вул. Вахтангова,10В.