П'ятниця, 31 березня
Ми у соціальних мережах:
Групи управління

Нормативна база

ЗУ «Про карантин рослин»

ЗУ «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»

ЗУ «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»

ЗУ «Про адміністративні послуги»

ЗУ “Про охорону прав на сорти рослин”

ЗУ “Про насіння і садивний матеріал”

ЗУ "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

Постанова Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2019 р. № 1177 Деякі питання реалізації Закону України “Про карантин рослин”

Постанова від 28 грудня 2011 р. № 1348 «Деякі питання надання послуг Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, органами та установами, що належать до сфери її управління»

Постанова від 24 жовтня 2018 р. № 960 «Деякі питання проведення заходів офіційного контролю товарів, що ввозяться на митну територію України (у тому числі з метою транзиту)»

Постанова від 21 жовтня 2020 р. № 971 «Про затвердження Порядку взаємодії між декларантами, їх представниками, іншими заінтересованими особами та митними органами, іншими державними органами, установами та організаціями, уповноваженими на здійснення дозвільних або контрольних функцій щодо переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України, з використанням механізму “єдиного вікна” та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»

Постанова від 25 травня 2016 р. № 364 «Деякі питання реалізації принципу “єдиного вікна” під час здійснення митного, санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного, радіологічного та інших видів державного контролю»

Постанова від 08 травня 2019 р. № 383 «Про затвердження Порядку проведення перевірки сертифікатів та підтверджень у разі ввезення та/або вивезення насіння і садивного матеріалу, зразків насіння і садивного матеріалу, дослідних зразків сортів державним фітосанітарним інспектором під час здійснення фітосанітарного контролю»

Постанова № 33 від 23.01.2019 року " Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері карантину рослин та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів "

Наказ від 21.11.2006 N 690 «Про затвердження Порядку реєстрації осіб, які здійснюють господарську діяльність, пов'язану з виробництвом та обігом об'єктів регулювання».

Наказ від 22.12.2005 № 731 «Про затвердження Фітосанітарних правил ввезення з-за кордону, перевезення в межах країни, експорту та виробництва дерев'яного пакувального матеріалу»

Наказ 29.11.2006 № 716 «Про затвердження Переліку регульованих шкідливих організмів».

Наказ № 242 від 07.05.2019 року "Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сферах карантину та захисту рослин"

Наказ № 534 від 06.09.13 "Про затвердження Порядку оформлення Головним державним фітосанітарним інспектором України, головними державними фітосанітарними інспекторами в Автономній Республіці Крим, місті Києві, областях, їх заступниками та державними фітосанітарними інспекторами матеріалів про адміністративні правопорушення"